Firmy a služby v obci

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

 

V OBCI DOLNÍ ŽIVOTICE PLATÍ ZÁKAZ PODOMNÍHO PRODEJE A NABÍDKY SLUŽEB dle Nařízení obce č. 1/2017 ze dne 11.9.2017

Odkazy

Města a obce online

Evropská databanka - informační operátor

Mikroregion Hvozdnice

Vesnice roku

Certifikát

Obec Dolní Životice - ekatalog.czMěstské, obecní úřady - ekatalog.cz

planujvylety.cz

 

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Dolní Životice

2.

Důvod a způsob založení

Obec Dolní Životice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů ke dni 23.11.1990. Dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Obec vykonává své funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 15 členů

Státní správa
Jaroslav Vaněk - starosta
Ing. Jiří Čech - místostarosta
Simona Vaňková - účetní
Jiřina Leifertová - odborný referent, ohlašovna

Mgr. Marcela Vystrková- sociální pracovnice

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Dolní Životice, Štáblovská 35
747 56 Dolní Životice

Telefon: 553 786 022    
Kancelář starosty: 553 034 901 mobil: 602 768 079
Kancelář referentky: 553 786 022    
       
E-mail: obec@dolnizivotice.cz
Internet. stránky: www.dolnizivotice.cz

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Dolní Životice, Štáblovská 35
747 56 Dolní Životice

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Dolní Životice, Štáblovská 35
747 56 Dolní Životice

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 10.00 13.00 - 16.00  
Středa 8.00 - 11.00 14.00 - 16.00  

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář účetní
Tel: 553 786 004
   
Kancelář starosty a referentky:
Tel: 553034901, 553786022
Mobil: 602 768 079
e-mail: obec@dolnizivotice.cz

4.5.

 

4.6.

Adresa internetové stránky

www.dolnizivotice.cz

4.7.

Adresa e-podatelny

podatelna@dolnizivotice.cz

4.8.

Další elektronické adresy

obec@dolnizivotice.cz, starosta@dolnizivotice.cz

mistostarosta@dolnizivotice.cz

socialni@dolnizivotice.cz

5.

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., č.ú. 1842347339/0800

6.

00635570

7.

DIČ

CZ00635570

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

OZV č. 1/2013 ze dne 11.12.2013

OZV č.2/2010 ze dne 8.12.2010

8.2.

Rozpočet

Rozpočet na rok 2016- příjmy výdaje

Rozpočet na rok 2015-příjmy  výdaje

Rozpočet na rok 2014

Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2011

Rozpočet na rok 2010

Rozpočet na rok 2009

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Písemně na adresu Obecní úřad Dolní Životice, Štáblovská 35,747 56 Dolní Životice

elektronicky: podatelna@dolnizivotice.cz nebo obec@dolnizivotice.cz

Datovou schránkou: ID 3b4bmgu

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Dolní Životice, Štáblovská 35.

Žádost o povolení připojení nemovitosti sjezdem k místní komunikaci zde

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace zde

 Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les zde

- Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů zde zde

 

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Dolní Životice

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Dolní Životice vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.        

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy       zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Dolní Životice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2010 

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2005