Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ ŽIVOTICE - ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č. 2

- BŘEZEN 2022

Úvod 

Základní údaje o vyhotovení dokumentace ÚP 

Zpracoval

Územní plán po změně č. 2

 

Hlavní výkres - legenda

Koordinační výkres - legenda

Koncepce technické infrastruktury - legenda

Výkres veřejně prospěšných staveb - legenda

Výkres základního členění území- legenda

 

 

 

Územní plán obce Dolní Životice schválený v r. 2013

logo

Návrh pro nový "Územní plán Dolní Životice" byl spolufinancován Evropskou unií a Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

www.strukturalni-fondy.cz/iop

 

Textová část: Územní plán                           Odůvodnění

 

výkresy: I.B.1 I.B.1 legenda                          II.B.1 II.B.1 legenda

               I.B.2 I.B.2 legenda                          II.B.2 D.Životice  II.B.2 Hertice                   

               I.B.3 I.B.3 legenda                          II.B.2 N.Dvůr II.B.2 legenda

               I.B.4 I.B.4 legenda                          II.B.3

                                                                      II.B.4 II.B.4 legenda

 

Vyhodnocení předpokládaných vlivů na trvale udržitelný rozvoj

Veřejná vyhláška- oznámení vydání Územního plánu Dolní Životice

Registrační list územního plánu