Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Turistické cíle

drobné sakrální stavby, kříže

Smírčí kříž

Smírčí kříž

Smírčí kříž z hrubozrnného pískovce o výšce 80cm a šířce 60 cm je umístěn na mostě přes řeku Hvozdnici- je dokladem trestního práva z 16. a 17. stol.

jiné zajímavosti

budova lihovaru

Lihovar Dolní Životice

Zajímavá technická památka- jedna z prvních elektrifikovaných staveb v regionu. I po rekonstrukci fasády zachovány cenné výtvarné prvky. Funkčnost zařízení je zachována do současné doby.

kostely, kaple

Kaple Nejsvětějšího Vykupitele v Herticích

Postavena Karlem Františkem Orlíkem v r. 1768. V r. 1992-5 provedena celková rekonstrukce stavby.

kaple sv. Salvatora

Kaple sv. Salvátora

Kaple byla postavena v r. 1769. O poutích(14.září- Povýšení svatého kříže) se zde schází procesí z blízkého i dalekého okolí. Poutě mají dlouholetou tradici.

kostel Nejsvětějšího Spasitele

Kostel Nejsvětějšího Spasitele

Kostel nechal postavit v r. 1908 hrabě Camillo Razumovský. Je situován na mírném svahu severní strany obce.

prameny, studánky

Panský rybník

Panský rybník

V zimních měsících využíván dětmi i dospělými k bruslení.

sociální služby

Zámek Dolní Životice

Zámek Dolní Životice Domov pro osoby se zdravotním postižením

Zámek v Dolních Životicích s krásným parkem je od r. 2001 využíván jako Domov pro osoby se zdravotním postižením. Prohlídky objektu nejsou možné.

zříceniny, tvrze

Zbytky vodní tvrze

Jde o pozůstatky vodní tvrze postavené při založení Dolních Životic- pojmenováno také jako "Polákovo kolo".
Památka je na soukromém pozemku.